YNK media - ONLINE&CREATIVE MARKETING

Ihla v kope sena

Ako sme vďaka PPC reklame zvýšili predaje o 300 %.

Juliána Nagyová
760 zobrazení
ppc, reklama, seo

Vyrábaj lokálne – mysli globálne

GreenPharm je firma s tradíciou, ktorá sa zaoberá výrobou výživových a kolagénových doplnkov. Pôvodne mala lokálny dosah, no prečo by mala ostať na malom pieskovisku?
YNK media - Clients - GreenPharm
YNK media - Prípadové štúdie - GreenPharm

Správny postup zaručí úspech

Hoci bol klient presvedčený, že bude expanzia na nové trhy prínosná, nemal predstavu na KTORÉ trhy. Prvotné zadanie znelo: „Nájdite nám pomocou Ads B2B odberateľov v Európe.” 

Vysvetlili sme mu, že by mal v prvom rade investovať do Marketingovej a reklamnej stratégie. Považujeme ju za hlavný prvok skladačky každého úspešného projektu a VŽDY by mala predchádzať akejkoľvek aktivite a rozhodnutiu.

Poďme do sveta

Prvým krokom preto bolo vytvorenie marketingovej stratégie. Zrealizovali sme marketingový audit firmy, prieskum trhu i konkurencie. Na základe toho sme vypracovali samotnú stratégiu. V procese sme využili aj SWOT analýzu. Počas pripravovania stratégie sme upravovali webovú stránku tak, aby vyhovovala marketingovým potrebám nových potenciálnych trhov. Zapracovali sme do nej SEO prvky a vytvorili jazykové verzie podľa krajín, pre ktoré sme sa rozhodli spustiť reklamy. Následne sme nastavili marketingový kanál Google.
  • marketingový audit firmy
  • prieskum trhu a konkurencie
  • webová stránka s jazykovými verziami
  • nastavenie marketingového kanálu Google
YNK media - Prípadové štúdie - GreenPharm

Teória sedí, ukážme si čísla

Vďaka kvalitným SEO nastaveniam a reklame v Google sme na webovej stránke GreenPharm výrazne zdvihli návštevnosť s peknou konverznou mierou. Intenzívne začala rásť aj organická návštevnosť z priameho vyhľadávania, pretože sa stále častejšie objavovali dopyty aj z krajín sveta, na ktoré sme necielili. Reklama priniesla spoločnosti pravidelné dopyty zo zahraničia na výrobu produktov, čím sa jej zdvihli obraty. Reklamy priebežne optimalizujeme, aby sme získavali dopyty za stále nižšiu cenu.

Za dvojročnú kontinuálnu kampaň sme klientovi zabezpečili viac ako 300 priamych B2B dopytov z Google Ads a zvýšili mieru prekliknutí (CTR) z 3,38 % na 6,3 %. Zároveň sme znížili cenu za klik (pričom ceny reklamného priestoru narastajú) z 0,83 € na 0,18 €, čo pri vyše 75 000 kliknutiach dokáže výrazne ušetriť financie.
Celkový podiel dopytov v Európe od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 
(interaktívna mapa s percentuálnym podielom)

Tržby spoločnosti
vzrástli za rok o

0 %
* údaje sú vzaté z finstat.sk

Miera prekliknutí
vzrástla o

0 %
* v období január 2019 – december 2020

Cena za klik
klesla o 

0 %
* v období január 2019 – december 2020
Výsledky prídu síce až po čase, no SEO a Google reklama dokážu priniesť viac zákazníkov a zvýšiť obraty vášmu biznisu.
Tomu hovorím marketYNK! Budem to zdieľať:

Súvisiace články

Silná "konekšn" prebehne,
keď napíšeš Steviemu

Pish mee ›
ynk media s.r.o.
Gorkého 6, 040 01 Košice
YNK media – Certified MailerLite expert
cross
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram